Комплекс Фичоза

Басейн

Ценоразпис за външни лица

Басейн Комплекс Фичоза

 • Възрастни ( Adults ) - 30лв.

 • Деца до 8г . - безплатно ползване (поне един пълноплащащ възрастен придружител)

 • Деца от 8 - 13г . - 20лв.

 • Гости на комплекса са с предимство

 • Външни лица са добре дошли да ползват нашия басейн, ако в момента комплексът и басейнът не са  пълни.

 • Моля, преди да ни посетите, направете справка на тел. 0888928909

 

  PRICE LIST FOR  EXTERNAL  PERSONS

POOL   FICHOZA COMPLEX

 • Adults  – 30 BGN

 • Child 8 years old. - free of charge (if he/she is in a company of  at least 1 

 • full charge paying adult)

 •  Children 8-13 years old. - 20 BGN

 • The guests of the complex  have priority.

 • External customers are welcome to use our pool if the complex and the pool are not full at the moment.

 • Before visiting us, please first  check on the phone :+359 888928909.